Списак чланова тима и опис пројектних задужења која су преузели

    

BenQ Corporation

1.  Тамара Сворцан,2.разред гимназије

              Опис пројектних активности: Проучила је и обрадила  поглавља „Од традиције ка модерности 1878-1990, Милан Ристовић“ и “Свет улази у кућу: медији и промена    приватности“

– Учествовала у састављању анкета и састављању радионице здраве исхране
– Разговарала са ученицима на дебати
– Вршила анкету са људима из старачког дома у Боки
– Учествовала у радионици на тему здраве исхране у Основној школи у Неузини
– На Радију Сечањ представљала  наш рад на пројекат

-Учествовала  у посети Интернест тима нашој школи, допринела разговору на тему

„ Стрип, анимација и видео игрице“

-У реализацији радионица имала је активну улогу

-Пратила је  ТВ станицу за писање  Прес/аудио/видео/дигитални клипинга

-Написала је своју биографију

– Дала свој допринос у у изради речника јела

-Дала је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

Тамара је  одговорна и трудила се да сва задужења уради у договреним роковима на најквлитетнији начин. Оптимиста је и добар тимски играч, те као  најмлађи члан ,била је и омиљена .

2.      Катарина Милић, 3. разред гимназије

               Опис пројектних активности: Проучила је и обрадила  поглавље  књиге: „Геополички оквири приватног живота“

-Учествовала у састављању анкета

-Водила дебату под називом „Дан не могу да замислим без кока-коле и слаткиша“

-Учествовала  у посети Интернест тима нашој школи, допринела разговору на тему

„ Стрип, анимација и видео игрице“

-Учествовала на радионицама у вртићу у Боки и основној школи у Неузини

-Гостовала на „Радио Сечњу“

-Урадила пано „Пирамида здраве исхране“

-У реализацији радионица имала је активну улогу

-Пратила је часописе за писање Прес/аудио/видео/дигитални клипинга

-Написала је своју биографију

-Учествовала у изради  анкетних питања и анализи,као и у дебати ( представила је своја поглавља)

-Дала је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

– Дала свој допринос у у изради речника јела

Катарина је увек оптимиста ,одговрна и  креативна. Рокови су јој често били кратки. Има разумевање са друге чланове тима и често је подршка.

3.      Александра Шкрбић, 3.разред гимназије

             Опис пројектних активности:

-Проучила је и обрадила  поглавља књиге „Приватни живот појединца“ и „Приватни живот у породици“
-Учествовала у састављању анкета
-Одржала уводну реч приликом дебате
– Приликом посете чланова пројекта Интернест одржала уводну реч и пожелела добродошлицу
-Учестовала у радионици „Једем здраво, растем право. Трчим брзо, учим лако. Пробај тако!“ у вртићу у Боки
-Учествовала у радионици на тему здраве исхране у Основној школи у Неузини
-На Радио Сечњу представила чланове тима и разлог одабира наше књиге и теме
-Пратила емисују „Дођи на вечеру“
-Урадила пано Пирамида здраве исхране.

–   У реализацији радионица имала је активну улогу

– Дала свој допринос у у изради речника јела

–  Написала је своју биографију

–   Учествовала у изради  анкетних питања и анализи,

 –  Дала је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

Александра је током рада поштовала време. Са лакоћом је обаваљала своје обавезе и све време са оптимизмом ивером гледала на читав пројекат.Друштвена је и такође добро функционише као тимски играч.

4.      Момир Радовановић, 3.разред гимназије

Опис пројектних активности:

Проучио и обрадио поглавља Оквири свакодневнице и Спознаја света.

Учествовао у посети Интернест тима нашој школи

Написао своју биографију

Учествовао у радионицама које су реализоване у вртићу у Боки и у Основној школи у Неузини

Учествовао у дебати ( говорио о утицајима нездраве исхране)

Учествовао у репортажи за РТС о пројекту

Пратио је дневну штампу за писање Прес/аудио/видео/дигитални клипинга

Написао је своју биографију

Учествовао у изради  анкетних питања и анализи,

Дао је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

          Дао свој допринос у у изради речника јела

Момир, је најозбиљнији члан нашег тима, који се све време бринуо како ћемо и да ли ћемо стићи. Вредан, одговоран,тачан и педантан.

5.      Ненад Тешвић, 3.разред гимназије

Опис пројектних активности:

– Учествовао  у посети Интернест тима нашој школи,допринео разговору на тему „ Стрип, анимација и видео игрице“

–   Фотографисао и снимао  посету

–  Дао свој допринос у у изради речника јела

–   Припремио презентације и одабрао филм за радионице

–  Написао је своју биографију

–   Учествовао у изради  анкетних питања и анализи,као и у дебати ( припремио инсерте из филмова  и серија)

–    Отворио је блог

–  Поделио са пријатељима на фејсбуку  информације о блогу

–    Редовно ажурира блог

–   Помагао свима у информатичким пословима ( мултимедијалним)

–   Дао је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

–   Припремио документацију у ХТМЛ формату

Ненад је увек активан ,у некој журби и на први поглед није се одавао за преданог члана тима. Чак сам мислила да ће брзо напустити тим.Међутим, како је време одмицало, увидели смо да је он понео највећи  ,,терет,, и да је главна тема свих наших разговора  ,,Пројекат,, Показао се као одговоран, неко ко влада техником ( коју поседујемо) ,познаје медије више од осталих чланова и ко је свестан вредности ,али и слабости нашег рада.

6. Вук Јовић, 3.разред гимназије

   Опис пројектних активности:

Проучио  је и обрадио  поглавље  књиге: „ Приватна историја у Срба“ који се односи на двадесети век

Учествовао сам на дебати школског парламента „ Дан не могу да замислим без кока коле и слаткиша“ где сам говорио уопштено о пројекту Интереста.

Учествовао  у посети Интернест тима нашој школи,допринео разговору на тему „ Стрип, анимација и видео игрице“

Представио сам се у репортажи Радио Телевизије Србије  о нашем тиму на Фестивалу креативности

У чествовао сам у радионици реализованој  у тарачком дому у Боки

Дао свој допринос у у изради речника јела

Написао је своју биографију

Учествовао у изради  анкетних питања и анализи

Дао је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме

Вук је први пут у чествовао у пројекту. Трудио се да све своје обавезе уради на време.Иако је имао потешкоћа у раду,жеља за останком у тиму и раду је победилa.

7. Владимир Рашо,3.разред гимназије

    Опис пројектних активности:

          Проучио  је и обрадио  поглавље  књиге: „ Приватни живот у јавном оростору“ и Од традиције ка модерности (1878- 1990)

          Учествовао сам на дебати школског парламента „ Дан не могу да замислим без кока коле и слаткиша“ где сам говорио уопштено о пројекту Интереста

          Учествовао  у посети Интернест тима нашој школи,допринео разговору на тему „ Стрип, анимација и видео игрице“

          Представио сам се у репортажи Радио Телевизије Србије  о нашем тиму на Фестивалу креативности

          Дао свој допринос у у изради речника јела

          Представио пројекат на Радио Зрењанину

          Написао је своју биографију

          Учествовао у изради  анкетних питања и анализи

          Дао је свој допринос у образложењу одабира књиге и теме     

Владимир је такође нови члан тима. Одговоран, креативан и позитиван.

8. Кристина Ивковић, професор грађанског васпитања

    Спремна за сваку врсту помоћи и сугестије

   Припремила анкете и анализирала исте

   Организовала посету Старачком дому у Боки

    Организовала сарадњу са Домом здравља из Сечња

      Написала закључни извештај

 

9.      Данијела Алексић , професор српског језика и књижевности–ментор

   Опис пројектних активности:

       Организовала активности

Координирала члановима тима  и пројектним активностима

Спремна за сваку врсту помоћи и сугестије

Покушавала да и друге колеге укључим у пројекат

Организовала временску динамику рада

Пратила  и била укључена у све пројектне активности

 

Пројектне активности

 

Пројектне активности

Активност

Опис

Начин реализације

Време реализације

Продукт

Реализатори

Састављање школског Интенест тима

најва пројекта,избор ученика

разговор

20.12.2012.

Избрани чланови тима

Данијела Алексић

Избор књиге и договр о начину рада

-избор књиге

разговор

18.01.2013.

Одабрана књига: Историја приватног живота у Срба

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Подела књиге на поглавља и вођено проучавање књиге

-ради ефикасније обраде књига је подељена на поглавља;

-упутство за читање књиге

-разговор

– предлози начина за тумачење књиге

23.01.2013.

Штампано упутство за тумачење књиге

Данијела Алексић, чланови тима,

Избор медија за проширивање садржаја књиге

избор медија

– разговор

– предлози за одабир медија

28.1.2013.

Изабран блог

Штампано упутство за wordpress

Данијела Алексић, чланови тима,

Семинар Капиларне реформе и нова култура учења

одржан семинар за менторе школских тимова

Предавања,радионице,

размена искустава,дискусије

8.и 9.2.2013.

Материјал са семинара

Интернест,Clio,

Д.Алексић

Разговор о прочитаној књизи

Прво представљање прочитане књиге

-разговр и коментари

13.2.2013.

Прве белешке о прочитаном садржају;

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Припрема питања за анкету

Чланови тима су представили своју хипотезу и са проф. Грађанског вспитања, ,вршили одабир и обликовање питања за предстојећу анкету,као и о начину и динамици спровођења исте.

 

-договр

27.02.2013.

Припремљена анкета

 

Кристина Ивковић и чланови пројектног тима

Учење о медијима

Умножавање и подела цедеа ученицима за проучавање

 

радио, филм,фотографија,

телевизија,

штампани и дигитални медији

01.03.2013.

Графички прикази

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Дебата за ученике

Представљање књиге „Историја приватног живота у Срба“

Тема:“Дан не могу да замислим без кока коле и слаткиша“

 

-дебата

06.03.2013.

Извештај,

фотографије

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

-Представљање медијаи Проширивање садржаја одабране књиге

Сваки члан тима представља урађени део задатка ( о одабраном медију и поглавље књиге)

-вршњачко учење

-графички прикази

08.03.2013.

Упознавање о  медијима  и са проширеним садржајем књиге

чланови пројектног тима,

Посета чланова пројектног тима локалној радио станиц

Тема : Најава предавања у школи“ Стрип,анимација, видеоигрице“

-вест

12.03.2013.

(вест је емитована)

Емисија на Радио Сечњу (radio.gjoy24.com/

online/Radio_Secanj_963 )

 

чланови пројектног тима,

Посета носиоца пројекта

Тема разговора:“Стрип,анимација и видео игрице“

-предавање и разговор

13.03.2013.

Интернест- сајт (www.internest.rs/

Зоран Хамовић

Наташа Ђелмаш, Растко Ћирић,тим РТС

Чланови пројектног тима

ментор,библиотекар Вера Вукоје

Посета тима РТС,културно-образовног програма

Снимање изјава за емисију Интернест

Изјаве,интервју

13.03.2013.

ТВ-2.програм РТС

Тања Цвејић,новинар

Чланови пројектног тима

ментор,библиотекар Вера Вукоје

Слање извештаја посете Интернест тима листу Зрењанин

Извештај“ Унапређење медијске културе“

 Извештај

22.03.2013.

Чланак у новинама Зрењанин

Данијела Алексић

Анализа спроведене анкете

Сређивање, анализа и приказ резултата анкете

-анализа

27.03.2013.

Анализирана спроведена анкета

Кристина Ивковић и чланови пројектног тима

Израда паноа:Пирамида исхране,Традиционална исхрана и Анорексија и булимија

Рад на изради паноа

– договор о реализацији

-подела задужења

04.04.2013.

Панои окачени у холу школе

чланови пројектног тима

Припрема радионице

Омишљавање радионица за ученике предшколског узраста и виших одељења на тему здраве исхране

 

-разговор

-идеје

-претраживање и прикупљање материјала

10.04.2013.

Прикупљени материјал за реализацију радионица

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Припрема радионице

Представљање заједнички урађене две радионице :,,Једем здраво,растем право,трчим брзо,учим лако,пробај тако!“ „ и ,, Правилна исхрана за добро здравље“

 

-договр  о реализацији

-подела задужења

17.04.2013.

Писана припрема за радионице :,,Једем здраво,растем право,трчим брзо,учим лако,пробај тако!“ „ и ,, Правилна исхрана за добро здравље“

 

 

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Прикупљање речника јела

Разговор са мештанима места у којима живе чланови пројектног тима

договр  о реализацији

-подела задужења

18.04.2013.

Снимци разговора,фотографије јела,записани називи              јела

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Посета  ПУ“Полетарац“ у Боки и реализација радионица

Реализација радионице: :,,Једем здраво,растем право,трчим брзо,учим лако,пробај тако!“

-радионица

25.04.2013.

Реализација

 радионица  за предшколце

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

 

Одлазак у Радио Сечањ

Чланови тима прочитали у радију извештај о реализованој радионици и представили пројекат

-снимање за радио емисију Свет око нас

26.04.2013.

Емитовање радио емисије

Катарина Милић, Александра Шкрбић и Тамара Сворцан

 

Посета старсчком дому у Боки

Разговор о традицији и обичајима исхране

разговор

29.04.2013.

Видео запис,

извештај,

фотографије

Кристина Ивковић,Вук Јовић,Тамара Сворцан

Припрема пројектне документације

-Дотеривање урађеног материјала за постављање на блог

-састанак и договр

08.05.2013.

 

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Писање биографија извештаја у описа пројектних активности

Попуњавање табела и писање биографија чланова тима и ментора.

-писање на основу конкурсне документације

08.05.2013

блог

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Посета  ОШ,,Браћа Стефановић,, и реализација радионица

-Реализација радионица  за ученике виших одељења „Правилна исхрана за добро здравље“

 

-радионица

09.05.2013.

Видео –запис,фотографије,писана припрема

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Предавање школског лекара Дома здравља из Сечња на тему „Исхрана младих“

 

-Реализација предавања за ученике трећег разреда на тему „Исхрана младих“

-предавање

10.05.2013.

Видео –запис,фотографије,писана припрема

Ученици трећег разреда,школски лекар Поповић

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Евалуцација

-Процена рада свих који су у чествовали у раду.

-разговор

 

Уочене снаге и слабости,које  ће помоћи за даљи рад

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

Договор о начину представљања и подела задужења за Фестивал креативности

Договр и подела задужења

-састанак

10.05.2013.

 

Данијела Алексић, чланови пројектног тима,

 

Избор јела која су се некада радо, а и данас се налазе на нашој трпези

Избор  је настао на основу теренског рада школског Интернест тима у  насељеним местима Бока, Сечањ, Крајишник, Јаша Томић и Лазарево.

У поменутим  насељеним  местима живе  становници различитих националности и досељених из различитих крајева. Стога су обичаји многобројни а кухиња разноврсна.

Бока је насељена староседеоцима (Лале), Мађарима и Хрватима;

У Сечњу живе становници  досељени из Билеће,Мостара и Требиња

У Крајишнику становници су пореклом из Босанске Крупе и Дрвара

У Лазареву  становници су пореклом из Вишеграда, са Романије и Озрена

Јаша Томић је насељена староседеоцима, мађарским становништвом, румунским становништвом и колонистима ( после Другог св.рата).

Направили смо изборстрих јела,која су данас у свакодневној употреби.

Ринфлајш је традиционални недељни ручак код Лала који се састоји од домаће супе, која је од куваног петла или говедине са резанцима, или кнедлама, соса од вишања, мирођије, парадајза, или лука и бареног кромпира.Ринфлајш је преузет од Немаца. Осим недељом спрема се често и четвртком.

Гулаш је мађарски специјалитет који се спрема са доста лука, ситно исецканим јунећим, или свињским месом и са доста алеве паприке. Служи се са макаронама, бареним кромпиром, или пиринчем.

Паприкаш- мађарско јело. Прави се од пилећег или свињског меса. Додаје се кромпир али и ноклице ( слично кнедлама). Једе се кашиком.

Пилав је јело турског порекла који се спрема са пиринчом који се пропржи са супом и са доста поврћа, меса и зачина.

Раштан је традиционално херцеговачко јело које се сатоји од добро обареног купуса у сланој води, јунећег меса, овчетине, зелени, лука, шаргарепе. Све се то крчка пар сати, а затим се дода пиринач, или кромпир.

Васина торта је торта која се састоји од јаја, брашна, шећера и ораха(кора), млека, чоколаде, жуманаца, маргарина,ораха и поморанџине коре(фил).Правила се само за специјалне прилике (славе,свадбе и сл.).

Чесница- Божићни колач,који се припрема на различите начине. Код староседелаца чесница се месила од белог пшеничног брашна и воде,а потом се теглиле   коре, које су се посипале орасима ,шећером, сувим грожђем и смоквама. У чесницу се стављао метални новац. На овај начин припрема се и данас. Код становника који су дошли чесница се припрема као погача.

 Василице- колачићи од мрсног теста, који се намажу медом. Пеку се 14. Јануара. Једу се ујутру и то увек у непарном броју.

Пихтије- за Крстовдан(18.јануар),обавезно су се кувале. Пихтије се праве тј. Кувају најчешће од свињског меса и то сувих ногу,папака,ушију,репова.Тог дана се пости ,а деци сеговори да буду добра како би се пихтије стегле.Наредног дана на Богојављење пихтијама се почињао ручак.

Крофне- посластица од киселог теста која се пече у дубокој масноћи. Обично се посиапју прах шећером или кашичицом пекмеза. Спремају се преко недеље, када је чорба за ручак или недељом као колач. Обавезно се месе и за Богојављење,јер се верује даће  кокошке тада боље носити јаја.

Поскурице– мали округли колач на који се стављају отисак поскурника. Месе се од хлебног брашна и обавезно непаран број.намењене су за гробље.

Кувана шунка и димљена кобасица– кувају се и једу на велику суботу обавезно.

Погачице од чварака– кисело тесто ,које е филује млевеним домаћим чварцима.Месе се код католика за Свету Луцију.

Кокице- кокају се у шерпи, на Велики петак и код православаца и католика једу се читавог дана ( обичај у Боки).

Комлов- уместо квасца,правио се од кукурузног брашна

Мандара– проврела вода закува се хлебним брашном, посоли и дода се јаје. Једе се кашиком за вечеру

 Ташке –тегљено тесто,пуњено сиром или пекмезом, кува се , а затим прелива запршком  или презлом ако су са пекмезом. Увек се једу за ручак, уз чорбу. Чорба се прави у води где су се кували ташци. Та чорба се обично сирћетом закисели.

Гомбоце– кнедле са шљивама ( тесто од брашна и кромпира)

Насуво- ваљушци,резанци, тесто кувано а потом преливано запршком, гризом, маком,кромпиром, сиром. Једе се за ручак, обично средом  и петком .

 Думст- (компот)- најчешће прављен од вишања игуња ( дуња). Думст од вишања користио се овећим празницима као салата уз печење.

Шне-нокле – посластоца од јаја,млека и брашна. Беланца се скувају у млеку ,а онда у том млеку закувати брашном и жуманцима фил. Служи се хладно,после ручкакао посластица.

Шваргла– прави се за време свињокоља од језика,пробареног меса које се исече на коцке. Овим се пуни бураг.

Крвавице– прави се од баретине ( месо и изнутрице се баре  у бакрачу, напољу)али се дода крв и коцкице сланине. Дими се пар дана.

 Беле кобасице– праве се од баретине и диме се такође пар дана

Црне кобасице –праве се од млевеног меса и зачина. Пуне се чишћена црева, данас се купују. Сутрадан се суше.

Лудајнице– тегљено тесто, филовано ренданом лудајом и посуто шећером и циметом.

Печена лудаја- на кришке исечена лудаја пече се у рерни.

Кромпир у чакширама– печен кромпир у љусци.

Куља,пура,качамак- кувано кукурузно брашно у води. Једе се са млеком, сиром, кајмаком .

Штрудла– обично се праве недељом. То је кисело тесто ,пуњено најчешће маком, орасима или рогачем. Пече се у рерни.

Жербо коцке– колач који се прави о празницима. Прави се од ораха, пекмеза од кајсије и чоколаде. Овим сатојцима прекривају се коре ( 5-6)

Добош торта– омиљена торта за све празнике. Пече се велики број кора ( најчешће 12),филује чоколадним филом. Прекрива се карамелизованим шећером. Обично је округла.

Парадајз чорба– чорба без меса,од парадајз сока. Најчешће се закувава тараном ( тесто као за супу,нешто тврђе и ренда се ).

Пита– од сира, кромпира,карактеристична за становнике који су се доселили. Староседеоци је зову тегљено тесто са сиром.

Кољиво– кувана, млевена пшеница ,помешана са орасима и шећером. Прави се за крсну славу.

Чуспајз– вариво најчешће од кромпира, мада се прави и од келерабе ,шаргарепе и грашка.

Фашир– ћуфте од млевеног меса. Једу се уз вариво од грашка. У новије време праве се у сосу од парадајза.

Гриз- кува се умлеку и деци је главни оброк.

Сутлијаш- пиринач куван у млеку. Такође се служи деци као оброк.

Ролат са пекмезом– патишпањ филован пекмезом, а онда увијен. Прави се недељом.

Пита мађарица ( пита са медом)- пеку се коре од меда на преврнутом плеху и то 5-6 кора. Затим се од млека и брашна ( мандарица) скува фил,којим се филују коре. Одозго се премазује глазуром од чоколаде. Прави се недељом и о празницима.

Домаћи хлеб-  Квасац издробити у мало млаке воде или млека, додати мало шећера, па оставити да ускисне. У брашну направити удубљење, додати квасац, со и млаку воду. Тесто добро измесити и оставити на топлом да надође. Подмазати плех, па хлеб пећи у загрејаној рерни.

Ђувеч- За ђувеч се може употребити овчије, јагњеће, телеће, свињско или кокошије месо. Један килограм меса се исече на комаде. Опрати, очистити и исећи неколико главица црног лука, неколико зрелих парадајза, две до три зелене паприке, везицу першуновог листа, шаку бораније, 100 грама слатког купуса, једну шољицу пиринча, соли и бибера по укусу. Све поврће промешати и залити једном шољицом уља. У тепсију сипати мало  масноће па ставити половину исеченог поврћа, преко тога месо, па одозго остатак поврћа. Прелити чашом воде и пећи дуго на тихој ватри.

( Ђувеч се може направити и без меса)

Пита зељаница- Обарити 500 грама спанаћа, оцедити и посолити, исецкати и помешати га са 400 грама сира, 200 грама кајмака, ако је потребно досолити. У подмазан плех ставити две танке коре за питу, изгужвати их, попрскати уљем и једним делом припремљеног надева. Преко тога ставити следеће две коре и поступити на следећи начин и тако наизменично док се утроши 500 грама кора и цео надев. Горње две коре не треба згужвати, само их одозго попрскати уљем. Ређати у плех и пећи.

Салњаци ( салчићи)– 500 грама сала, 500 грама брашна, 1 квасац, Мала кашика соли, 2 велике кашике шећера, Пола литра млека; додати мало воде

Умутити све састојке( сем сала), сачекати да све то накваса, развити оклагијом. Умутити сало и премазати преко теста, затим тесто преклопити. Сачекати мало да одстоји, затим поново тесто тазвити оклагијом, сећи на коцке. На сваку коцку ставити мало пекмеза и увијати у облик кифлица. Ређати у подмазану тепсију и пећи. Печене кифлице посути шећером у праху. Праве се за време свињокоља.

Кулинарски портрети четворице великана (Преузето из Данице за 2013.годину)

        Милан Јовановић Стоимировић –

Љубомир Стојановић (1860-1930)

     Љуба Стојановић је живео као окорели нежења у својој кући на Копитаревој градини (старо тле некадашње Митрополитове баште). Био је то врло леп човек, односно човек лепе статуре коме је добро стајао жакет и који је врло радо носио жакет. Он се уопште врло добро одевао и носио штап само из шика. Полагао је на добру одећу и фини шешир, а умео је да нађе и кравату, која пада у очи. Страсно је пушио и то увек на муштиклу, тако да му је дим за време разговора јурио уз лице и он би понекада жмиркао, али цигарету није лако остављао. Говорио је кратко, одсечно, скоро дурновито и био више учтив, него .љубазан, али је био коректан и добар по срцу… Прек у свом понашању, он је важио за тврдоглава и задрта човека, бескомпромисног и врло лако увредљивог. Сматрало се да нема интимних пријатеља и да није ни са ким присан. Ја сам имао прилику да га виђам посведневно кад сам радио као практикант у Академији наука, а он је био њен secretarie perpetuel … Његове речи су биле скупе, његов осмех нешто ванредно ретко… Никада се није знало ни кад ће доћи, нити кад ће отићи из Академије, сем када је била заказана нека седница или кад би некоме дао састанак.. Он у Академији никада није поручивао себи, нити другима кафу (коју је кувала г-ђа Катарина, стара домаћица зграде), па чак у њој није узимао ни чашу воде, али често би донео собом кесу грожђа или неког другог воћа, дао да му се опере и онда то појео, читајући пошту. Волео је да сам себе послуша, те је сам писао, сам телефонирао, сам испраћао своје посетиоце и, чак, сам подстицао своју пећ; није трпео ни да му момак помогне при свлачењу или облачењу врскапута; пролазио је поред људи смркнуто, не гледајући никога у очи, а тако и разговарао, због чега су га ваљда и звали Вјетар и сматрали га за човека „накриво насађеног“, кога лако може да изазове једна реч или опаска…

    Последњи пут сам га видео у његовој кући кад сам прочитао његову монографију о Вуку и отишао да му изразим своје дивљење. „Ја нисам знао да је Вук имао тако мученички и херојски живот!“ – рекао сам му ја. Стојановић ме је задржао читавих пола часа и био ванредно љубазан. Чак је наредио да ме послуже слатким и кафом.

 

Александар Белић (1876-1960)

    Александар Белић 1958. је ушао у осамдесет другу годину, али му радна способност није умањена. Он је у стању да путује возом, аутом и авионом, те је ове године путовао у Москву и тамо сам, без икакве пратње, провео више дана. Онн у Академији пре подне пије велике чајне шоље кафе и њему то ништа не шкоди, али не пуши. Лане је рекао  омакло му се ваљда то да каже „Треба сачекати да поумиру ови старци, па да обновимо Академију!“ – а када су старији академици, па и млађи, почели да умиру, тако да их је одједном отишло пет-шест (пре Исидоре Секулић), многи су чекали да ће се и Белић омакнути, али се то није догодило, он је преживео тај „помор“ и остао и даље на своме капетанском месту, на врху брода…

    Почетком лета Господњег 1958. био је организован неки излет лингвиста у Тршић, ради комеморације Вуку Караџићу. Белић је био међу учесницима тог ходочашћа и здрав и жив стигао на ручак у Лозницу. Ту је изјавио да је нешто уморан и поручио „дуплу љуту“, коју је попио на искап, затим јео као предјело сир, кајмак и млад лук, после тога посркао супу, смазао с великим апетитом неку мусаку и онда, не могући да се одлучи за јагњеће или свињско печење, узео порцију fifty-fifty, то јест пола сињског, пола јагњечег и то појео у сласт, а затим поручио литар црног вина…ћаскао с људима око себе и онда, између осталога, рекао ово  „Ја се одавно каним да напишем нешто дефинитивно о Вуку, али то одлажем за стогодишњицу његове смрти, па ћу тада објавити тај свој рад!“

    Онима којима је импоновао својим младићским апетитом, он се у једном тренутку учинио загонетним, тако да су се уплашили од овог Белићевог самопоуздања; зато је неко рекао „Овај Белић игра жмурке са смрћу и заборавља колико му је година!“

 

Слободан Јовановић (1869-1958)

    Исхрана Слободана Јовановића. – Слободан Јовановић спада у ред нађих највећих и најбољих писаца, а обим његовог књижевног дела није мали… Свака његова књига је захтевала велики претходни рад… На таквом раду човек може за столом и да побледи и да позелени, да му мркне свест или да му излећу свитци пред очима, да му мозак стане и да му се поремете све органске функције… Међутим са пуним стомаком се не може много ни да чита, нити много да пише… Стога је Слободан Јовановић целога свог века пазио на исхрану и увек је гледао да се мало гладан дигне од стола. едно време он је био чак и вегетеријанац те је често доводио свој организам и у критично стање због оскудне исхране. Мати би му тада појачала исхрану месом у тесту и на друге начине, чувајући се да син то не примети… Сем тога Слободан Јовановић никада није ни пио. У његовој кући се годишње трошило свега две-три литре вина због гостију, а ракија није ни окушана. Даље, он никада није ни пушио. На тај начин је овај велики писац одржао свежину свог духа и после осамдесете године.

 

Павле Поповић (1868-1939)

    Павле Поповић је умро релативно млад, иако је био спортист. Он је преко лета 40-50 пута препливао Саву и више пута се пео на Авалу  У младости он је био велики лумпач (као наставник у Шапцу). Сва су браћа Поповићи (Богдан, Павле, Димитрије и Александар) били велики гурмани, а нарочито прва тројица, који су били нежењени и који су живели у заједници и увек држали добру куварицу и добру трпезу. Уз то, Павле је волео и добру чашу вина. Идући на излете, он је у једној специјалној порцији носио овчији бут и могао је да смаже његову добру половину, а пробао је и од заире својих саизлетника. После седнице Друштва за српски језик, он је са Јашом Продановићем, у друштву Уроша Џонића, Павла Стевановића итд. ударао на ћевапчиће, ражњиће, пљескавице у кафани „Сотировић“, а уз то је и пио, не штедећи своје бубреге. Зато је и умро од уремије релативно млад, као и брат му Диитрије. Његови ученици су се увек дивили његовом знању, његовом стилу, као и његовом апетиту. Он је познавао врло добро српску кујну и код куће је издавао куварици наредбе шта и како да се спреми за њега и његова два брата. Велика је штета да ништа од тих кулинарских знања није записао, те је то велико знање тако и прошло.     

Припремио Вук Јовић

Извештај посете чланова Интернест тима старачком дому у Боки

-29.04.2013.-

     Старачки дом у Боки је основан од стране католичке цркве и то тако што је мештанин села поклонио своју кућу и окућницу католичкој цркви која је од тога направила установу за смештај старих лица. Дом се састоји од кухиње у којој се припрема храна, трпезарије у којој се корисницима служе оброци, спаваћих соба које су подељене тако да постоји мушки део и женски део и купатила. Поред тога у оквиру дома постоји и тераса и велико двориште у којем када је лепо време корисници проводе већи део дана. О корисницима дома води бригу особље сачињено од доктора, медицинских сестара, куварица, спремачица.

Корисници истичу да су услови у дому добри, немају неке замерке на услугу, сем што понеки истичу да су понекад усамљени и да им је досадно.

Што се тиче исхране и старих обичаја истичу да се много тога променило у односу на време када су они били млади. Живели су углавном на салашу, нису ишли редовно у школу. Родитељи су радили већином на њивама по цео дан па им је главни оброк била вечера. Истичу да је раније била слаба храна, не толико разноврсна као данас. На трпези се углавном налазио хлеб који су сами правили, кромпир, качамак. Један хлеб је трајао и по седам дана. Поред тога највише су јели млека и хлеба, гриз, проју, масти и хлеба. Од посластица су правили штрудле с орасима, палачинке, али су највише јели домаћи пекмез. Кажу да раније није било толико слаткиша на трпези и да је су више јели слану храну. Све се производило у баштама, продавнице нису биле толико заступљене и снабдевене.

Месо су слабо јели, већином се месо служило за време празника и понекад за недељни ручак.

Што се тиче промене њихове исхране корисници кажу да се они сада хране другачије и да конзумирају слаткише, сухомеснате производе и остала готова јела која раније нису постојала.

За крај поручују да иако нису имали много, иако су били сиромашни и нису имали хране у изобиљу да су ипак тада били сви срећни, здрави и задовољни и да су им та времена када су били млади остала у лепом сећању.

Извештај саставила Кристина Ивковић

 

Извештај ментора

Нови циклус пројектних активности Интернеста,ове године сам дочекала са већ одређеним искуством.овогодишњи Зимски семинар Капиларне реформе,поново је изненадио новим квалитетом и самим избором садржаја.

Сама израда пројекта и достављање литературе почела је знатно раније, што је дало више простора за рад.

Школском прошлогодишњем тиму прикључила су се  још два ученика  трећег разреда гимназије, као и професорка грађанског васпитања Кристина Ивковић.  Као и претходне године није  било више заинтересованих колега да се укључе у пројекат. Ипак, прошлогодишње искуство, нова два члана и  колегиница знатно су допринели да боље организујемо своје активности.

Тешкоћа је било и то пре свега због изостајања информатичке  подршке и недостатка камере ( стога су снимци лошијег квалитета, а негде су и изостали).

Посебну подршку ове године имали смо у локалном радију ( Радио Сечањ),школама, Предшколској установи „ Полетарац“ и листу „Зрењанин“

У сусрет су нам изашли и корисници Геронтолошког дома у Боки, као и мештани насељених места Бока, Сечањ,Крајишник , Јаша Томић и Лазарево, који су нас упознали са обичајима, традицијом исхране  у својим домовима.

Шта је пројекат донео ученицима :

 •   Схватили су предности тимског рада,али и проблеме истог;
 •    Прочитали су књигу, какву до сада нико од њих није,где им се на први поглед наслов учинио близак;
 •   Научили су шта значи рок и договр;
 •   Схватили су да  поред вредног рада , мотивације ,има и ствари које не зависе само од њих;
 •  Научили су различите облике комуникације и схватили значај исте;
 •   Упознали се са свакодневним животом својих предака кроз једну дијахронијску раван;
 •  Упознали се са састављањем питања за анкету и обрадом података
 •  Учествовали у дебати и научили аргументовано да бране свој став;
 •   Упознали су и применили вршњачко учење;
 •   Научили да воде радионицу;
 •   Развили интересовања за медије;
 •    Учествовали у изради радио емисије;
 •   Научили да користе различите изворе унформација;
 •   Научили су које су могућности блога,значај информатичке писмености;
 •   Побољшали су своја умења у коминикацијско –информатичким вештинама;
 •   Развили тимски дух;
 •   Боље разумели шта су медији и значај истих;
 •   Однос  ученика и ментора током пројекта развио се  у сараднички;
 •   Повећан  је степен самопуздања;
 •  Стекли су значајно искуство које доприноси развоју ученичких сазнајних кометнција и проширује њихове  спознајне  видике;

–          Шта је пројекат донео мени  :

 •   Нова знања из медијске и информатичке писмености;
 •    Боље упознавање литературе  о медијима;
 •    Дубље упознавање са темом књиге;
 •     Схватила значај мотивације за рад са ученицима;
 •    Остварила  квалитетнију комуникација са ученицима;
 •   Оснажила своје кометенције за пројектни рад
 •   Добила  нове идеје које су примењиве у свакодненој школској пракси ( пре свга мислим на медије и тумечање садржаја ,као обраде прочитаног);
 •  Остварила квалитетну сарадњу са колегиницом, којој сам и ментор
 •   Сарадњu са  Интернестом и Cliom,који су оснажили моје наставничке компетенције,омогућили да размењујем искуства са другим колегама

-Шта је пројекат донео школи:

 • Задовољније  ученике;
 • Кометентније  наставнике;
 • Самопоузданије ученике и наставнике;
 • Промоцију школе;

– Шта је пројекат донео ширем окружењу:

 •   Медијску пажњу ( Радио емисија, новине,телевизија)
 •   Радионице  основним школама у окружењу које промовишу здраву исхрану и здраве стилове живота међу децом и младима
 •    Сарадњу младих и старачког дома
 •   Повезивање предшколске установе и средње школе

Данијела Алексић, ментор